Giáo Dục

Cho con AN TOÀN hay sự DŨNG CẢM?

  • Admin |
  • 17-09-2019

AN TOÀN là cái vỏ bọc cho những ai đang sợ hãi. Khi làm cha mẹ, người ta sẽ dùng nỗi sợ của chính họ để xây lên bức tường thành bảo vệ cho con. Họ sợ hãi điều gì …

GIÁO DỤC bằng UY QUYỀN hay TÌNH YÊU?

  • Admin |
  • 17-09-2019

Người lớn nếu không hiểu rõ được những định đặt mà xã hội đã áp lên mình thì sẽ không bao giờ có thể giáo dục được trẻ em. Họ sẽ lại tiếp tục áp đặt lên các em những …