Chị Ngoan Nguyễn – Học viên Khai Tâm Căn Bản 8

  • Admin |
  • 05-11-2019 |

Ở Khóa học, mỗi ngày với sự hướng dẫn tận tâm của Bậc Thầy Tâm Khai Sáng và các cộng sự, tôi đã tự mình bước đi từng bước để một phần chứng nghiệm bản thể bất sinh bất diệt nơi mình, từ đó quán xét lại mọi cảm xúc, suy nghĩ, tính cách của mình. Trước kia, tôi gần như trong cơn ngủ mê, thờ ơ với tất cả mọi việc diễn ra xung quanh mình. Và nhờ Tâm Khai Sáng, tôi đã được đánh thức để sống và tăng trưởng hàng ngày. Tôi thật sự biết ơn đội ngũ Sự Học Đích Thực và mong muốn Khóa học này được lan tỏa đến tất cả mọi người!