Về Chúng Tôi

Công ty Cổ phần Tâm Khai Sáng được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02/09/2019, tiền thân là Công ty TNHH Giáo dục Tâm Khai Sáng, hoạt động từ tháng 9/2016 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận.

Thành viên sáng lập của Công ty là những người Toàn Tâm – Toàn Ý với mục đích Khai sáng con người và Thức tỉnh nhân loại.

 

  1. Trần Thế Công:

– Cựu học sinh chuyên Toán, Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

– Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

– 10 năm chuyên tâm nghiên cứu và thực hành các phương pháp phát triển Tư duy, Đạo Đức, Giáo dục & Tâm Linh.

– Tác giả của chương trình Sự học Đích thực, bộ khóa học Khai Tâm và nhiều chương trình Đào tạo chuyên sâu khác.

– Là người tự mình Kinh nghiệm được sự Giác Ngộ mà không cần một vị Thầy hướng dẫn hoặc nương theo một Pháp môn nào.

– Đảm nhận vai trò Quy hoạch, Hoạch định, Định hướng, Vun đắp và Triển khai một nền Giáo dục mới thực sự vì sự Khai Sáng và sự Giải phóng Con người.

– Facebook cá nhân:  facebook.com/profile.php?id=100000233821548

 

  1. Nguyễn Thị Bích Liên:

– Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Ngoại thương Hà Nội.

– 5 năm nghiên cứu và thực hành về Sự Học theo tinh thần Tự Thắp Đuốc Mà Đi.

– Tác giả của nhiều bài viết Khai sáng về các Phẩm hạnh, các Giá trị Nhân bản, về Tinh thần Sự học Đích Thực.

– Đảm nhận vai trò Quy hoạch, Xây dựng, Đào tạo và Phát triển Đội ngũ Bậc Thầy của Công ty.

– Facebook cá nhân:  facebook.com/ann.bolide

 

  1. Hoàng Mạnh Ninh

– Cử nhân Kinh tế Đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội.

– Thạc sỹ Quản lý công – Đại học Uppsala Thụy Điển; Nghiên cứu sinh ngành Chính trị – Đại học York, Vương Quốc Anh.

– 11 năm nghiên cứu về Tâm lý, Tư duy & Đạo đức con người dưới sự ảnh hưởng của các Tư tưởng Tôn giáo, Chính Trị, Khoa học,… trong các giai đoạn lịch sử, bối cảnh lịch sử.

– Đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tâm Khai sáng, phụ trách Điều Hành & Đối ngoại, Tìm kiếm và kết nối các cá nhân và tổ chức khác trong xã hội để chung tay triển khai các kế hoạch, các dự án có tầm vóc lớn của Công ty.

– Facebook cá nhân:  facebook.com/ninghoang2050

 

  1. Đặng Hà My

– Cử nhân Quản trị Kinh Doanh – Đại học Newcastle, Anh Quốc.

– Thạc sỹ Tài chính Kế toán & Đầu tư Chiến lược, Đại học Newcastle, Anh Quốc.

– Hơn 3 năm nghiên cứ và xử lý những vấn đề liên quan đến con người.

– Đảm nhận vai trò Hoạch định chiến lược và Phát triển Thị trường Quốc Tế.

– Facebook cá nhân:  facebook.com/danghamy96