Khai Tâm Bồ Đề

1. Giới thiệu:

Là khóa học cực kỳ cao cấp, cực kỳ chuyên sâu, chỉ những người tương đối giàu có phẩm hạnh và trí tuệ, tương đối toàn tâm toàn ý cho mục đích tu hành, tăng trưởng… mới có thể tiếp cận và lĩnh hội được.
2. Nội dung:
– Buổi 1: Căn bản của sự An Trụ.
– Buổi 2: Căn bản của Bồ Đề Tâm.
– Buổi 3: Tự thắp đuốc mà đi.
– Buổi 4: Ngũ Trí Phật.
– Buổi 5: Hành trình Bồ Tát Đạo.
– Buổi 6: Ma Chướng trên đường Đạo.
– Buổi 7: Pháp Giới & Như Lai.
– Buổi 8: Nhất thừa & Tam thừa.
– Buổi 9: Đạo tràng & Quốc độ.
– Buổi 10: Di sản của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
3. Đối tượng:

Những ai đã tham gia Khai Tâm Căn Bản, có Hạnh Nguyện lớn lao, Ý chí mạnh mẽ.
4. Quy cách Tổ chức:
– Thời lượng: 3 – 4h/ buổi x 10 buổi/ khóa. Học 1 buổi/ tuần trong 10 tuần liên tục.
– Số lượng: 8 – 10 Học viên/ khóa.
– Học phí: Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.