Khai Tâm Căn Bản

1. Giới thiệu:

Là khóa học cao cấp, cực kỳ quan trọng, cực kỳ thiết thực, cực kỳ hữu ích cho mọi con người đang sống trong thời đại này, đặc biệt là những người mong muốn xây dựng một tầm nhìn dài hạn và vững chắc cho cuộc đời mình, những người đang làm việc trong các lĩnh vực lãnh đạo/ quản lý/ giáo dục/ phát triển bản thân, hay những người đang có khuynh hướng tu hành/ phụng sự xã hội. Vui lòng tham khảo thêm chia sẻ từ các Học viên đã tham gia bằng cách bấm vào đây.
2. Nội dung:
✱ Buổi 1: KẾT THÂN.
✱ Buổi 2: CƠ THỂ & TRI GIÁC – YẾU TỐ NÀO ĐANG ĐIỀU KHIỂN CON NGƯỜI?
✱ Buổi 3: MỤC ĐÍCH SỐNG.
✱ Buổi 4: NHỮNG PHÁT HIỆN CỦA TIỀN NHÂN VỀ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI.
✱ Buổi 5. TA THỰC SỰ LÀ GÌ?
✱ Buổi 6: HOẠT ĐỘNG CỦA TÍNH GIÁC.
✱ Buổi 7: SỰ HÌNH THÀNH BẢN NGÃ & SỰ CHẤP NGÃ.
✱ Buổi 8: TÂM THỨC & TÂM SỞ.
✱ Buổi 9: HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC.
✱ Buổi 10: CUỘC SỐNG ĐÍCH THỰC.
3. Đối tượng:

Những Học viên đã tham gia Khai Tâm Nhập Môn hoặc Thiền Linh Giác Nhập Môn.
4. Quy cách Tổ chức:
– Thời lượng: 3 – 4h/buổi x 10 buổi/khóa. Học 1 buổi/ tuần trong 10 tuần liên tục.
– Số lượng: 8 – 12 Học viên/khóa.
– Học phí: Liên hệ để biết thêm chi tiết.
– Link đăng ký khóa học gần nhất: Bấm vào đây.
– Link giới thiệu và đặt chỗ khóa học phù hợp nhất: Bấm vào đây.