Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Công ty Cổ phần Tâm Khai Sáng là đưa hoạt động Khai Tâm nói riêng và tinh thần Tu Tâm Dưỡng Tính nói chung trở thành một nền tảng quan trọng, phổ cập, căn bản, tự nhiên và gần gũi trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như trong các hoạt động tập thể, xã hội.

 

Tầm nhìn của Tâm Khai Sáng là trong vòng 30 năm sẽ trở thành một Tập đoàn Toàn cầu về Giáo dục & Phát triển con người, đưa Việt Nam trở thành một Quốc gia xuất khẩu Giáo dục hàng đầu thế giới với thị trường trải rộng trên ít nhất 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.